13 elokuuta 2018

10 verkostotyyppiä, jotka tarvitset ammatilliseen verkostoon

10 verkostotyyppiä, jotka tarvitset ammatilliseen verkostoon

Priorisoitko verkostoitumiseen käytettävää aikaasi?

Millaisia suhteita ammatilliseen verkosto tarvitsee?

Oman ammatillisen verkoston kokoamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaisia suhteita verkostossa on, ja mitä se vielä kaipaa. Seuraavat kymmenen verkostotyyppiä ovat hyvä alku oman ammatillisen verkoston kokoamiseen.

Ylimmän johdon urakehitykseen keskittyvässä workshopissa sekä töitä etsivät että ansiotyössä olevat korostivat rekrytoijien merkitystä verkostossa. Omassa verkostossa olisi tärkeää olla ainakin yksi rekrytoija – henkilö, joka avaa kriittisen ikkunan työmarkkinoille.

Vaikka et hakisikaan töitä, on hyvä ymmärtää työmarkkinatilanteesta. Mikä on oma markkinakelpoisuus ja -arvo, millainen palkkataso vallitsee sekä millaisia vastuualueita ja budjetteja alalla on?

Rekrytoija ovat vain yksi tyyppi, joka jokaisen verkostossa tulisi olla. Tässä yhdeksän muuta, jotka kannattaa koota omaan ammatilliseen verkostoon.
 

MARKKINOIDEN ASIANTUNTIJA 
Hyvä rekrytoija on ammattilainen työmarkkinoilla. Muita markkina-asiantuntijoita ovat liikkeenjohdon konsultit, tutkijat, toimittajat, arvopaperianalyytikot, akateemiset tutkijat ja ammattijärjestöjen johtajat

Tulee hetkiä, kun tarvitset asiantuntemusta tietyltä toimialalta tai tietystä yrityksestä. Silloin auttaa, kun verkostossa on raudanlujia asiantuntijoita omilta liiketoimintakentiltään. 

 

HR
Rekrytoijat eivät suinkaan ole ainoa verkoston HR-suhde. Kun verkostosta löytyy työsuojeluasianajaja, hänen palveluitaan voi hyödyntää tarjousneuvotteluihin, irtisanomissopimuksiin, syrjintäkysymyksiin tai jopa toiseen lausuntoon. Vakuutuspuolelta löytyvä verkostosuhde voi luotettavasti selventää vakuutuskiemuroistaja – vieläpä ymmärrettävällä kielellä. 

On siis hyvä verkostoitua HR-ihmisiin sekä yrityksesi sisällä että sen ulkopuolella. Kaikkia kysymyksiä ei ole syytä avata (eikä usein kannatakaan avata) vain oman yrityksesi henkilöstöpuolella.

 

SUOJELUSENKELI
Tämä termi kokoaa yhteen kaikki mentorit ja sponsorit. Sinun suojeluenkelisi valvovat ja pitävät sinua silmällä.

Mentorit voivat olla yrityksesi sisällä tai ulkopuolella, kunhan he tuntevat oman työalueesi ja voivat tarjota asiaankuuluvaa neuvontaa. Sponsorit vaikuttavat päätöksiin ja tuloksiin, joten niiden tulisi lähes aina toimia nykyisen työnantajasi alaisuudessa. Poikkeus voi olla hallituksen jäsen tai neuvonantaja, joka toimii ylimmän johdon neuvonantaja.

 

ASIANTUNTIJARAATI
Kukaan mentori ei pysty tarjoamaan vastauksia kaikkeen ja suojelusenkelikin tarjoaa vain yleisempää neuvontaa. Mutta sinulla voi myös olla erityisiä tarpeita - kuten toimihenkilöiden läsnäolon parantaminen, parempien esitysten luominen tai tiiviimmän yhteyden kehittäminen talousjohtajan kanssa. Aivan kuten yrityksen hallitus, myös sinun verkostosi toimii kohti yhteistä päämäärä. Kun ympärillä on joukko ihmisiä mahdollisimman erilaisilla taidoilla varustettuina, sinulla on asiantuntevaa apua tarjolla kaikkiin tilanteisiin.

Pidä yllä luetteloa siitä, mitä tarvitset ja millaisia asiantuntijoita verkostossasi on. Näin sinulla säilyy käsitys siitä, kehen ottaa yhteys tarpeen synnyttyä.

 

PAIMEN
Paimen on sinulle opas omassa yrityksessäsi. Tämä henkilö voi olla kollegasi tai jopa alaisesi, mutta sellainen, joka tuntee organisaation niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Hän tietää, ketkä ovat päätöksentekijöitä, liittolaisia kenenkin kanssa, kilpailijoita keskenään sekä työpaikan historiat, joita on vaikeaa nähdä yrityksen ulkopuolelta. Tämä henkilö hallitsee sisäistä tietoa, pitkän työhistorian tai roolinsa ansiosta.

Paimenilla saattaa olla persoonallisuus, joka miellyttää monia ihmisiä ja luo luottamusta. Työpaikoilta löytyy aina tällaisia tyyppejä – heidät on hyvä tuntea ja heidän kanssaan kannattaa ystävystyä.

 

MUUTOSAGENTTI
Jotkut ihmiset ovat parempia muutoksissa kuin toiset. Vaikka olisit itse täysin omaksunut muutoksen ja uskot sen menestymiseen, tarvitset muutoksen läpiviemiseen myös muita, joilla on sama tahtotila. Oli sitten kyseessä uusi aloite tai rakenneuudistus.

Ellet taas koe olevasi  kovin hyvä muutoksessa, tarvitsen jonkun, joka kannustaa sinua muutoksen keskellä. Hän auttaa näkemään muutoksen hyviä puolia, eikä lisäämään ahdistusta.

Kasvata verkostoasi henkilöillä, joilla on erilaisia asenteita.

 

CHEERLEADER
Joskus tarvitset vain rohkaisua - et neuvoja, et ideoita, et paholaisen edustajaa. Me kaikki tunnemme ihmisiä, jotka ovat optimistisempia ja aina hyvällä tuulella. Olivatpa he omalta alaltasi tai eivät, myös he kuuluvat ammatilliseen verkostoosi, sillä kyky saada ajatukset pois töistä on myös kriittinen osa työntekoa.

Sinun täytyy levätä, jotta voit antaa parhaasi. Tauot varmistavat oman tehokkuutesi pitkässä juoksussa. Henkilö, jonka työstä et välttämättä tiedä mitään, on itse asiassa avaintyyppi ammatillisessa verkostossasi.

Priorisoi näitä suhteita!

 

TOTUUDENKERTOJA
Joskus tarvitset myös paholaisen edustajaa. Paholaisen edustaja kertoo vastakkaisen näkemyksen ja paljastaa mahdolliset takaiskut, joita ideasi tai toimesi saattavat kohdata. Paholaisen edustaja on eräänlainen totuuden kertoja - henkilö, joka auttaa näkemään sokeat pisteet, antaa vaikeaa mutta rakentavaa palautetta eikä pelkää jakaa eriävää mielipidettä.

Johtajan ei kannata hankkia ympärilleen vain ihmisiä, jotka myötäilevät hänen ajatuksiaan. Verkostoa ei suinkaan kannata rakentaa vain ihmisistä, jotka kehuvat ja ylistävät sinua. Tunnista, kuka on luonteeltaan ja asiantuntemukseltaan sellainen, joka uskaltaa kertoa totuuden. Liitä hänet mukaan ammatilliseen verkostoosi.

 

YHDYSHENKILÖ
Jos sinulla on näkemys siitä, kuka voisi olla sopiva henkilö verkostoosi tai tiedät tarvitsevasi jotain, mutta et tunne sellaista henkilöä, tarvitset verkostoosi yhteyshenkilön. Sellaisen, joka voi tilanteessa kuin tilanteessa suositella sopivaa kontaktia.  

He tuntevat poikkeuksellisen laajan joukon ihmisiä ja ovat halukkaita yhdistämään eri henkilöitä. Ammatilliset tarpeet ja painopisteet muuttuvat ajan myötä, samoin markkinat ja yritykset. Verkostoa on laajennettava jatkuvasti ja yhdyshenkilöt toimivat siinä keskeisessä roolissa.

Kun kehität ammatillista verkostoasi, kiinnitä huomiota siihen, millaisia kontakteja sinulla on.

 

Miten priorisoit verkostoitumiseen käytettävää aikasi? Mihin suuntaan verkostoasi tulisi laajentaa? Mitkä keinot sopivat parhaiten verkoston laajentamiseen? Milloin löydät sopivaa aikaa laajentaa verkostoa? Mitä teet tänään, ensi viikolla ja ensi vuonna?

 

Tämä artikkeli julkaistiin sivustolla forbes.com. Kiitos artikkelin kirjoittaja Caroli Ceniza-Levine.

 

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista