26 marraskuuta 2018

Aika ja paikka kollegoilta oppimiseen

Aika ja paikka kollegoilta oppimiseen

"Kollegaryhmien jäsenillä on valtavasti osaamista omalla alallaan. EGN-verkosto tarjoaa heille paikan, jossa he voivat jakaa kokemuksiaan fasilitoidusti ja strukturoidusti. Uskon vahvasti kollegoilta oppimisen konseptiin", EGN-ryhmänvetäjä Minna-Maari Harmaala

Minna-Maari ”Minttu” Harmaala on yksi EGN Suomen ryhmänvetäjistä. Tällä hetkellä hän fasilitoi Sustainability- ja Palveluliiketoiminnan kollegaryhmiä. Ennen EGN-verkostoa Minttu on kerryttänyt fasilitointikokemusta laajasti erilaisissa yrityshankkeissa sekä liiketoimintamallien kehittämisen ja asiakaspalvelun laadun projekteissa.

”Vahva usko tähän konseptiin sain minut lähtemään mukaan EGN toimintaan.”

”Uskon vahvasti peer-to-peer oppimisen konseptiin. Se on mielestäni aivan liian aliarvostettua. Kollegojen osaamisesta oppiminen ja kokemusten jakaminen vaatii kuitenkin strukturoidun ja fasilitoidun tavan saada hyödyt irti. EGN tarjoaa juuri tähän ajan ja paikan. Yhdessä paremmiksi tullaan nimenomaan fasilitoidun tekemisen kautta. ”

Minttu fasilitoi EGN- kollegaryhmiä: Sustainability ja Palveluliiketoiminta.

Sustainability-kollegaryhmän jäsenet vastaavat omien yritystensä vastuullisuusasioista. Tällä hetkellä nimikkeet ovat hyvin laajoja pitkin vastuullisen liiketoiminnan kenttää, sillä vastuullisuustehtävät ovat hyvin moninaisesti jaettu eri yrityksissä. Työssään eri toimialoilla jäsenet koordinoivat, johtavat, raportoivat ja mittaavat vastuullisuutta. Vaikka jäsenet ovat organisatorisesti erilaisista firmoista, haasteet ja käsiteltävät teemat ovat hyvin yhtenäisiä.

”Ryhmässä on pureuduttu viime aikoina etenkin siihen, mitkä asiat ovat tällä hetkellä yrityksille olennaisia ja missä kaikkialla pitäisi olla mukana. Jäsenet ovat jakaneet hyvin konkreettisia esimerkkejä ja näkökulmia eri toimialojen nykyisistä tilanteista ja haasteista. Parhaat ideat jalkautuvat jäsentemme mukana eri organisaatioihin.”

>> Lue lisää Sustainability- kollegaryhmästä

Palveluliiketoiminnan kollegaryhmässä jäsenet ovat kokeneita ammattilaisia palveluliiketoiminnan eri toimialoilta. Heillä on liiketoiminnallista vastuuta sekä vahvaa strategista osaamista palveluiden, liiketoiminnan tai asiakaspalvelun johtamisesta. Jäsenet edustavat suuria tai keskisuuria yrityksiä, joista osalla on myös kansainvälistä liiketoimintaa. Toki mukaan mahtuu myös pienempien toimijoiden palveluliiketoiminnan johtajia. Ryhmän jäsenten laajat näkökulmat ja osaaminen näkyy tapaamisissa, kun eri toimialojen edustajat jakavat kokemuksiaan.

”Digitalisaatio on vahvasti mukana palveluliiketoiminnan tapaamisten teemoissa. Sen merkitys palveluliiketoiminnan kehittämisessä näkyy useilla eri osa-alueilla. Myös asiakaskokemukseen ja asiakkaiden tarpeisiin keskitytään olennaisena osana oman liiketoiminnan kehittämistä."

>> Lue lisää Palveluliiketoiminnan- kollegaryhmästä

Palvelujohtajat.jpg

"Tapaamisissa on tärkeintä olla omalla tyylillään aktiivisesti läsnä – päämääränä tuottaa lisää yhteiseen oppimiseen."

Molempien kollegaryhmien tapaamisissa on rennon asiallinen ilmapiiri, jossa vaihdetaan aktiivisesti ajatuksia – jokainen pystyy osallistumaan. Aktiivisella osallistumisella tapaamisista saa suurimman hyödyn itselleen. Toki kaikki jäsenemme ovat erilaisia, mutta tärkeintä on olla omalla tyylillään aktiivisesti läsnä – päämääränä tuottaa lisää yhteiseen oppimiseen. 

"Onnistuneessa kollegaryhmän tapaamisessa jäsenille syntyy todellista lisäarvoa. Aktiivisella osallistumisella jäsen kokee saaneensa uutta tietoa sekä itselleen että omaan ammatilliseen kehittymiseensä. Kun jäsenet jakavat omia kokemuksiaan luottamuksellisessa ympäristössä, tieto liikkuu yli toimialarajojen. Usein ei tule edes ajatelleeksi, miten täysin erilaisilta toimialoilta voi tulla uusia näkökulmia omien haasteiden ratkaisemiseen. Parasta on, kun esimerkit eri toimialoilta saadaan sovitettua omaan liiketoimintaan. Puolen päivän mittaisten kollegaryhmätapaamisten jälkeen annetuissa palautekyselyissä jäseniltä kuulee usein: ”Nyt mulla on ideoita, miten lähden käsittelemään sitä pöydällä roikkunutta asiaa”.

"Kun paikalle kokoontuu lähes 20 huippuosaajaa, tarjolla on valtavasti tietotaitoa. Inspiroitumisen lisäksi he saavat vertaistukea omiin haasteisiinsa."

On hienoa huomata, että jäsenet ovat varanneet kiireisestä kalenteristaan ajan omalle oppimiselle. Kun paikalle kokoontuu lähes 20 huippuosaajaa, tarjolla on valtavasti tietotaitoa. Inspiroitumisen lisäksi he saavat vertaistukea omiin haasteisiinsa. Uskon kollegoilta oppimisen konseptiin ja haluan omalla ammattitaidollani vahvistaa tiedon jakamista sekä parhaiden käytäntöjen viemistä omaan työhön. EGN tarjoaa organisoidun paikan johtamisen ja asiantuntemuksen kehittämiseen."

KTT Minna-Maari Harmaala on vastuullisen liiketoiminnan, alustatalouden ja palvelumuotoilun rautainen asiantuntija. Hän toimii tällä hetkellä Haaga-Heliassa vastuullisen liiketoiminnan yliopettajana ja taustalla hänellä on yli kymmenen vuoden käytännön konsultointikokemusta haastavista kansainvälisistä yritysvastuuseen ja yritysstrategioihin liittyvistä projekteista. Hän on myös ylistetty julkinen esiintyjä, innostava työpajafasilitaattori sekä tuloksellinen projektiasiantuntija. Hän toteuttaa hankkeita ja räätälöityjä koulutuksia, liittyen yritysvastuuseen, jakamistalouteen, liiketoimintamallien sekä palveluiden kehittämiseen sekä myyntityöhön. 

Tutustu myös Mintun kirjoihin Jakamistalous ja Yritysvastuu & Menestyvä liiketoiminta sekä Yrityksen uudenlainen arvonluonti-artikkeliin.

 

HARMAALA_ MINNA_MAARI_16_2213SFS025.jpg

 

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista