16 huhtikuuta 2019

EGN-kollegaryhmien 5+1 hyötyä talousalan ammattilaisille

EGN-kollegaryhmien 5+1 hyötyä talousalan ammattilaisille

EGN Suomella on kuusi erilaista kollegaryhmää talousalan asiantuntijoille. Talousjohdon kollegaryhmien ryhmänvetäjä Juha Forsström raottaa hieman kunkin ryhmän toimintaa ja listaa lopuksi EGN kollegaryhmien hyödyt nimenomaan talousalan ammattilaisille.

Talousalan ammattilaisille löytyy laajin valikoima EGN-kollegaryhmiä. Tällä hetkellä tarjolla on kollegaryhmät eri kokoisten yritysten talousjohtajille, talouspäälliköille, Business Controllereille ja Tampereen talousjohdolle. Mitä aiheita eri ryhmissä käsitellään ja miten ryhmät on räätälöity? Sen kertoo meille talousjohdon kollegaryhmien ryhmänvetäjä Juha Forsström.

Juha toimii kaikkien EGN talousjohdon kollegaryhmien ryhmänvetäjänä. Hänellä on pitkä kokemus yritysten talous-, kehitys- ja linjajohdosta sekä monipuolista johtamiskokemusta niin suurista kuin keskisuuristakin yrityksistä. Ryhmien jäsenet kuvaavat Juhaa osaavaksi ja innostavaksi tapaamisten fasilitaattoriksi, jolla on laaja tietämys ja kiinnostus talousalan ajankohtaisiin aiheisiin. Hänen vahvuusalueitaan ovat esimies- ja johtoryhmätyöskentely sekä toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen.

EGN Suomen talousjohdon kollegaryhmät:

EGN Suomella on kuusi kollegaryhmää talousalan ammattilaisille. Kolme kollegaryhmää talousjohtajille sekä omat ryhmät talouspäälliköille, Business Controllereille ja Tampereen talousjohdolle. 

Talousjohtajat

EGN Suomella on kolme talousjohtajien kollegaryhmää eri kokoisten yritysten talousjohtajille. Ryhmät on räätälöity pääosin jäsenten edustamien yritysten suuruusluokkien perusteella ja keskittyvät juuri kyseisten yritysten liiketoiminnan ja johtamisen kehittämiseen. Kaikkien ryhmien jäsenet ovat alansa ehdottomia asiantuntijoita ja jokaisella on yli kymmenen vuoden kokemus talouden eri tehtävistä. Työskentelevätpä jäsenet pienessä suomalaisessa yrityksessä, globaalin yrityksen tytäryhtiössä tai suuren pörssiyrityksen talousjohdossa, jokaiselle löytyy EGN:ltä omia haasteita ja ammattitaitoa vastaava kollegaryhmä!

”Käsittelimme yhdessä Talousjohtajien tapaamisessa henkilöjohtamista, joka ei ole kovan talousosaamisen ytimessä, mutta monelle osa päivittäistä työtä. Jokainen kertoi vuorollaan omista kokemuksistaan ja sai sitä kautta mielipiteensä kuuluviin. Jäsenet halusivat jakaa rohkeasti omia tarinoitaan, päämääränään oppia muiden kokemuksista ja kehittyä yhdessä. Ryhmänvetäjänä on hienoa huomata, että ryhmän dynamiikka toimii ja jäsenet selvästi nauttivat tapaamisista ja niissä syntyvistä keskusteluista”, Juha summaa.

Tapaamisissa käsitellyt teemat keskittyvät yleisjohtamisalueille ja johtoryhmätasoisiin aiheisiin. Teemat eivät käsittele sitä, mitä tapahtui eilen tai tänään – vaan pikemminkin sitä, mitkä ovat tärkeitä tekijöitä tulevien vuosien aikana. Käsiteltävät aiheet ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka herättelevät jäseniä pohtimaan tulevaisuutta ja miettimään miten kehittää omaa ja yrityksen toimintaa.

Talousjohtajien kollegaryhmien jäsenille on iso rikkaus kuulla eri yritysten toiminnasta eri toimialoilta. Jäsenet pystyvät oppimaan analogiasta ja jalostamaan muiden kokemuksia omaan toimintaansa. Jaetut ajatukset vahvistavat kuinkin jäsenen osaamista ja kehittymistä omalla toimialallaan.

>> Lue lisää Talousjohtajien kollegaryhmien toiminnasta

 

Talouspäälliköt

Talouspäälliköt jäävät omassa tehtävässään business controllereiden ja talousjohtajien välimaastoon. Osa heistä toimii pienten yritysten johtoryhmissä ja osalla on vahvasti kirjanpidon hattu päässä. EGN Suomen Talouspäällikköjen kollegaryhmässä on edustettuna sekä pienten ja keskisuurten yritysten talouspäälliköitä että suurempien yritysten pääkirjanpitäjiä.

Talouspäälliköiden kollegaryhmä on hyvä esimerkki siitä, miten jäsenemme huomaavat myös muiden painivat samojen haasteiden parissa. Ryhmän jäsenet tukevat toinen toisiaan ja oppivat muiden tekemisistä. Tässä ryhmässä on korostetusti hyötyä muilta oppimisesta sekä siitä, että näkee mitä muut ovat jo asian eteen tehneet. Saadaan hyvin konkreettisia näkemyksiä, miten jotain asiaa pystytään parantamaan.

”Talouspäälliköiden kollegaryhmän tapaamisessa oli hyvä aihe, kun käsiteltiin taloudellisen ajattelun juurruttamista organisaatioon. Koska talouspäällikkö jää usein välimaastoon – tilanteeseen, jossa näkee, että johonkin tilanteeseen täytyisi vaikuttaa, mutta suoria vaikutuskanavia ei oikein ole. Kollegaryhmässä he saivat tukea omien ajatusten läpivientiin ja konkreettisia neuvoja asioiden edistämiseksi. Kaikkea ei tarvitse tehdä alusta asti itse, kun joku on jo miettinyt sitä valmiiksi”, Juha kiteyttää.

Ryhmän tapaamisissa on käsitelty mm. esimiestyötä, analytiikkaa, ulkoistamista – niin sanottuja kovaan osaamiseen liittyviä teemoja. Silloin tällöin kollegaryhmät tekevät myös antoisia vierailuja ryhmän jäsenten tuotanto- tai palvelupuolelle, jolloin jokainen saa laajempaa käsitystä siitä mitä kentällä todella tapahtuu.

”Viimeksi talouspäälliköiden kollegaryhmä vieraili yhden jäsenen yrityksen tehtaalla. Oli jokaiselle hyvin silmiä avaavaa nähdä lattiatasosta lähtien, mitä liiketoiminnassa tapahtuu. Vierailut yrityksien tuotanto- ja palvelupuolella tuovat talousihmisiä lähemmäksi sitä toimintaa, minkä vuoksi niitä euroja loppujen lopuksi lasketaan”, Juha jatkaa.

>> Lue lisää Talouspäälliköt -kollegaryhmän toiminnasta
 

Business Controllerit

Business Controller -kollegaryhmässä on talouspuolen koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka toimivat nykyisessä roolissaan liiketoiminnan tukena liiketoimintayksikön vetäjinä ja johtoryhmän apuna. Ryhmän jäsenillä on keskimäärin viiden vuoden työkokemus, ja he ovat liittyneet ryhmään suurimpana tavoitteenaan kehittää omaa ammatillista osaamistaan kollegaverkoston avulla.

Ryhmän tapaamisissa käsitellään laajasti talouden haasteita, usein asiantuntijatyön näkökulmasta. Jäsenet pääsevät jakamaan kokemuksiaan saman tasoisten asiantuntijoiden kanssa – aivan kuten kaikki EGN-jäsenet omissa kollegaryhmissään. Jäsenet tutustuvat uusiin toimialoihin muiden jäsenten kautta ja laajentavat näkökulmiaan. Näin oma ammatillinen kehittyminen vahvistuu.

”Business controllereiden toissa kerran tapaamisessa käsiteltiin teemaa, josta jäsenillä ei ollut paljoakaan omakohtaista kokemusta – yrityskauppoja. Yrityskaupat kun tulevat usein business controllereiden pöydälle vasta siinä vaiheessa, kun kaupat on jo tehty. EGN Talousjohtajien kollegaryhmästä tuli jäsen kertomaan, mitä prosessissa todella tapahtuu ennen kuin se päätyy business controllerin pöydälle. Jäsenet saivat paljon uutta tietoa, oppivat ymmärtämään liiketoimintaa laajemmin – pääsivät kehittämään omaa ammattitaitoaan”, Juha kertoo.

>> Lue lisää Business Controllerit -kollegaryhmän toiminnasta
 

Tampereen talousjohto

Tampereen talousjohdon kollegaryhmässä on jäseniä erikokoisista yrityksistä Pirkanmaalta ja lähiseuduilta. Tampereen talousalueella toimii paljon pienen markkinaraon markkinajohtajia, jotka ovat todellisia osaajia omalla toimialallaan. Tässä ryhmässä onkin mukana vahvojen palvelu- ja tuotantoyritysten tuoreita osaajia ja kokeneita ammattilaisia.

”Tampereen tapaamisissa on syntynyt hyviä keskusteluja päivän polttavien kysymysten ympärillä, kun jäsenet ovat jakaneet kokemuksiaan mm. tilitoimistoihin ja järjestelmäratkaisuihin liittyen. Tamperelaiset ovat löytäneet hyvin myös EGN-jäsensivuston, jossa ovat hyödyntäneet koko EGN-verkoston asiantuntemusta. Kyselytoiminnon avulla he ovat saaneet vinkkejä ja neuvoja toiminnan kehittämiseen myös oman kollegaryhmän ulkopuolelta”, Juha valoittaa.

Noin vuosi sitten Tampereella aloitettuun talousjohdon kollegaryhmään on muodostunut vankka ydinporukka. Alueella toimivien yritysten osaajien välille on muodostunut vahva luottamus jakaa omia haasteita ja omaa osaamista. Tampereen talousjohdon kollegaryhmään mahtuu kuitenkin mukaan vielä niin nuoria kuin kokeneitakin osaajia Pirkanmaan seudulta.

>> Lue lisää Talousjohdon kollegaryhmän toiminnasta

 

EGN-kollegaryhmien hyödyt talousalan ammattilaisille

 1. Hetki omille asioille. Kollegaryhmän tapaamiset ovat hetki, jolloin jäsenillä on aikaa reflektoida omia ajatuksiaan ja suunnitelmiaan. Tapaamisten aikana on saa pysähtyä muutamaksi tunniksi omien asioiden pariin – se on hetki, kun kukaan ei ole nyppimässä hihasta.
   
 2. Kollegojen tuki. Talousjohtajan työ voi olla usein hyvinkin yksinäistä. Organisaatiossa ei välttämättä ole saman alan tai saman toiminnon kollegaa, jonka kanssa voisi jakaa ajatuksia. Kollegaryhmä muodostaa luottamuksellisen verkoston – paikan, jossa on saman henkisiä ja samojen ongelmien kanssa painivia kollegoita.
   
 3. Ajan hermolla pysyminen. Tapaamisissa käsitellyt teemat ja ajankohtaiset kuulumiset toimivat hyvin oman työn benchmarkkina. Ajankohtaisista aiheista muodostuu check-lista omalle tekemiselle, kun pääsee vertaamaan oman yrityksesi tekemistä muiden toimiin. Samalla nousee esiin asioita, joihin tulisi ehkä kiinnittää enemmän huomiota omassa työssä.
   
 4. Laaja osaaminen. Kollegaryhmissä on edustettuna laajasti eri toimialojen eri kokoisia yrityksiä. Analogioita löytyy ihan aina! Jokaisessa tapaamisessa saa uusia ajatuksia, jos vain pitää silmät ja korvat auki. Oman ammatillisen kehittymisen ja kasvun edellytys on avata silmät myös oman tutun toiminnan ulkopuolelle.
   
 5. Kokemusten jakaminen. Tapaamisissa jaetaan luottamuksellisesti kokemuksia. Jäsenillä on kertynyt kokemuksia eri palvelun tuottajista ja eri järjestelmistä, ja tapaamisissa jaetaan usein niiden hyviä ja huonoja puolia keskenään. Omassa kollegaryhmässä on 15-20 asiantuntijaa, joiden kanssa pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja saa vastauksia oman toiminnan haasteisiin. Mikäli kaipaa vieläkin laajemmin asiantuntemusta eri alojen ammattilaisilta, voi hyödyntää kaikille EGN-jäsenille tarkoitettua jäsensivustoa Members’ Universea ja saada vastauksia päivän polttaviin kysymyksiin. 

+ 1  Luottamus. EGN:n ydinarvoihin kuuluva luottamuksellisuus on iso osa kollegaryhmien ja koko verkoston toimintaa. Kun ryhmän jäsenten välille on syntynyt luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, voi jokainen olla täysin oma itsensä. Luottamus herättää jäsenet jakamaan rohkeasti omia kokemuksiaan ja haasteitaan. Tämä on ehdottomasti yksi hienoimmista asioista EGN-kollegaryhmissä!

 

EGN-talousryhmien jäseneksi?

Haluaisitko sinäkin päästä jakamaan kokemuksia muiden talousalan asiantuntijoiden kanssa eri toimialoilta ja vahvistamaan omaa ammattitaitoasi? Ota yhteyttä Jouni Miikkiin jouni.miikki@egn.com tai jätä yhteystietosi, niin me otamme sinuun yhteyttä. Kerromme mielellään lisää toiminnastamme ja autamme sinua löytämään juuri sinulle sopivan kollegaryhmän talousryhmistämme.

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista