15 tammikuuta 2021

HBR: Kokevatko etätöissä olevat kuuluvansa kokoukseen?

HBR: Kokevatko etätöissä olevat kuuluvansa kokoukseen?

Osa työpaikoista alkaa pikkuhiljaa avautumaan uudelleen ja etätöistä palataan toimistolle. Jotkut työntekijöistä kuitenkin jatkavat työskentelyä kotoa käsin ja johtajat kohtaavat vielä yhden uuden haasteen. Millä toimenpiteillä voidaan varmistaa, että toimistolla sekä kotona työskentelevät työntekijät tuntevat kuuluvansa tiimiin ja olevansa arvostettuja?

Harvard Business Review-artikkeli käsittelee esimerkkitapausten kautta sitä, kuinka voimme ottaa paremmin työarjessa huomioon etätöissä jatkavia kollegoitamme samalla kun siirrymme takaisin face-to-face palavereihin ja toimistoarkeen.

Ymmärrä ja arvosta introvertteja ja ekstroverttejä

Työyhteisöön kuuluvien introverttien ja ekstroverttien tarpeita voi olla vaikea täyttää tilanteissa, jossa tiimi työskentelee eri lokaatioissa. Introvertit kaipaavat usein enemmän aikaa ideoimiseen ja omien mielipiteiden esilletuominen äkkiseltään voi tuntua epämukavalta. Normaalioloissa eniten äänessä olevat työntekijät tuovat monesti mielipiteitään esille vahvemmin myös verkkopalavereissa ja sähköpostikeskusteluissa, mikä nostaa introverttien kynnystä osallistua keskusteluihin ja tuoda mielipiteitään esille.

Koko tiimiä koskettavan päätöksenteon tueksi onkin hyvä hyödyntämää kyselytoimintoa, jotta kaikki osallistuvat ja kaikkien mielipiteet otetaan huomioon. On myös tärkeää varmistaa, että työntekijöillä on tilaa rennolle kanssakäymiselle ja kuulumisten vaihtoon. Olipa kyse sitten jatkuvasta Slack-chatista, viikoittaisesta "toimistotunnista", tai kahden viikon välein käytävästä Teams-puhelusta – sen avulla ylläpidetään hyvää tiimityötä ja kurotaan kiinni toimistolla ja kotona työskentelevien välimatkaa.

Etätyön haasteiden ymmärtäminen on välttämätöntä meille, joiden kollegat jatkavat etätyöskentelyä. On varmaa, että etätyöskentely tulee yleistymään ja yrityksen selviytymiseen ja yleiseen hyvinvointiin tulee vaikuttamaan se, kuinka opimme ottamaan tiimin muut jäsenet huomioon heidän sijainnistaan riippumatta.

Lue englanninkielinen artikkeli ja loput vinkit täältä.

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista