25 maaliskuuta 2019

Hengähdystauko kollegojen kanssa viisi kertaa vuodessa

Hengähdystauko kollegojen kanssa viisi kertaa vuodessa

”Meille suomalaisille suhteiden luominen ja verkostoituminen ei välttämättä ole ihan luontevinta puuhaa. On siis erinomaisen hyvä, että johtajille ja asiantuntijoille on olemassa taho, joka tarjoaa fasilitoidun tavan verkostoitumiseen. Räätälöity kollegaryhmä kokoaa yhteen kattauksen eri toimialojen huippuosaajia – paikan luontevaan verkostoitumiseen.”

-Esa Kanninen, ryhmänvetäjä, EGN Suomi

"Oma missioni viime vuosille on ollut saada toiset ihmiset kukoistamaan. Olen tehnyt paljon coachingia ja mentorointia mm. vastavalmistuneille, työkavereille ja asiakkaille. Yhtenä suurena osana missioni toteuttamisessa on toimiminen EGN ryhmänvetäjänä. Jopa hieman itsekkäänä syynä ryhmänvetäjänä toimimiseen voidaan pitää sitä, että samalla myös minä pääsen verkostoitumaan, näkemään ja kokemaan uusia juttuja sekä keskustelemaan erittäin fiksujen ihmisten kanssa", Esa kuvailee.

Esa Kanninen on EGN Suomen ensimmäisiä ryhmävetäjiä ja toiminut eri kollegaryhmien vetäjänä jo vuodesta 2013. Hän on päässyt näkemään ja kokemaan laajan kirjon erilaisia ryhmiä, toimintatapoja ja kerryttänyt useiden vuosien ajan kokemusta fasilitoinnista.

”Ryhmänvetäjänä haluan fasilitoida ryhmän tarpeiden mukaan. Se vaatii ryhmädynamiikan ymmärtämistä ja erilaisten ihmisten lukemista. Kokemuksen kautta on kertynyt toimivia metodeja ja erilaisia työkaluja onnistuneeseen fasilitointiin sekä aktiivisten keskustelujen ja todellisen oppimisen synnyttämiseen. Positiivinen hälinä tapaamisen jälkeen kertoo, että aihe on koskettanut monia ja keskusteluja jatketaan vielä tapaamisen jälkeenkin."

Esa toimii ryhmänvetäjänä kolmessa kollegaryhmässä: Asiakaspalvelujohtajat, Cross-functional ja Kv myynti- ja vientijohtajat.

Asiakaspalvelujohtajat

Kuten ryhmän nimikin kertoo, kollegaryhmässä käsitellään asiakaspalvelun kehittämiseen liittyviä teemoja ja haasteita. Koska asiakaspalvelu on ikään kuin tuotantolaitos, johon liittyy paljon prosesseja ja työkaluja, tapaamisissa käsiteltävät teemat ovat hyvinkin monipuolisia. Usein aiheiksi valikoituu teknologia, työkalut tai prosessit sekä asiakasapalvelujohtamisen ja esimiestyön kehittäminen.

Edellisessä tapaamisessa kävimme läpi organisaation itseohjautuvuutta sekä mitä haasteita ja hyötyjä se voi tuottaa. Esiin nousi jäsenten vetämien yksiköiden toimintamalleja, mittareita, tavoitteita ja haasteita, joiden pohjalta päästiin vertailemaan eri toimintatapojen hyviä ja huonoja puolia.

Asiakaspalvelujohtajien ryhmä on tiivis ja aktiviinen ryhmä, johon uusien jäsenten on helppo tulla. Jäsenet käyvät luottamuksellisesti läpi omia haasteitaan ja sparrailevat kehitysideoista. Kun ympärillä on tällainen ryhmä täynnä huippuammattilaisia, tapaamisista saa varmasti mukaan uusia ideoita oman toiminnan kehittämiseen.

>> Tutustu lisää Asiakaspalvelujohtajat-kollegaryhmään
 

Cross-functional

Cross-functional kollegaryhmän jäsenet ovat kokeneita, johtoryhmätason johtajia, joilla on vahvaa strategista osaamista. He ovat eri alojen ammattilaisia, joista jokainen antaa panoksensa kantaaottaviin keskusteluihin ja samalla koko ryhmän kehittymiseen. Tapaamisten teemat liittyvät johtamiseen, talouden kehittymiseen ja trendeihin – isoihin strategisiin teemoihin. Ryhmässä on valtavasti tietotaitoa ja kokeneet jäsenet voivat ottaa alustettavakseen isojakin teemoja. Tätä ryhmää on ilo vetää, sillä koossa on todellinen huippuammattilaisten ryhmä!

>> Tutustu lisää Cross-functional -kollegaryhmään
 

Kansainväliset myynti- ja vientijohtajat

Kansainvälistä myyntiä ja vientiä johtavien jäsenten kollegaryhmä keskittyy laajasti kansainvälisen kaupan kehittämiseen. Etenkin myyntiin liittyviä teemoja käsitellään tapaamisissa, joissa joukko asiantuntijoita kokoontuu jakamaan kokemuksiaan. Jäsenet tulevat monipuolisesti erikokoisista yrityksistä, mutta kaikkia jäseniä yhdistää kansainvälisyys ja tahto jatkuvasti kehittää toimintaansa. Tapaamisissa on käsitelty muun muassa parhaita tapoja etabloitua uudelle markkinalle, eri alojen vaatimia toimenpiteitä ja tapoja löytää kumppaneita eri markkinoilta.

>> Tutustu lisää Kansainväliset myynti- ja vientijohtajat-kollegaryhmään

 

Ryhmänvetäjämme Esa Kanninen

Esa Kanninen on toiminut ryhmänvetäjänämme jo vuodesta 2013. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus esimies-, johtamis- ja johtoryhmätyöskentelystä. Hän on erikoistunut yritysten strategisiin kehittämishankkeisiin sekä vaativien muutostilanteiden tukemiseen. Näiden lisäksi vahva asiakaslähtöinen myynnin ja markkinoinnin osaaminen sekä muutoshankkeiden läpivienti, takaavat laaja-alaisen asiantuntemuksen. Esalle ihmiset ovat tärkeitä ja hän innostuu saadessaan mahdollisuuden auttaa yksilöitä kehittymään osaamisessaan ja tekemisessään seuraavalle tasolle. Tämä näkyy ryhmiltä saadussa positiivisessa palautteessa. 

 

Miksi liittyä EGN-verkostoon?

Kiireinen mankeli työpaikalla ei usein anna tilaa ajatella ja kehittää asioita eteenpäin. Hengähdystauko fiksujen kollegojen kanssa viisi kertaa vuodessa on jokaiselle paikallaan. Kollegaryhmän tapaamisissa arkisiin asioihin pystyy ottamaan etäisyyttä ja kokemuksia pääsee jakamaan luotettavassa ilmapiirissä. Tietenkin iso etu on myös Members’ Universe, EGN:n oma jäsensivusto, jossa verkostoa voi laajentaa oman kollegaryhmän ulkopuolelle ja hyödyntää eri alojen asiantuntijoita omien haasteiden ratkaisemiseksi. Koko EGN-verkoston tuki on vain muutaman klikkauksen päässä juuri silloin kun kaipaat sparrailua tai tukea omien haasteiden ratkaisemiseksi. 

Lisää EGN-verkoston hyödyistä löydät täältä

 

 

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista