17 syyskuuta 2019

Innovaatiojohdon kollegaryhmissä korostuu benchmarkkaus

Innovaatiojohdon kollegaryhmissä korostuu benchmarkkaus

Innovaatiojohdolle suunnatuissa kollegaryhmissä jäsenet vahvistavat omaa osaamistaan jakamalla kokemuksiaan muiden innovaatio- ja tuotekehityksen johtohenkilöiden kanssa.

Innovaatiojohdon kollegaryhmän jäsenet ovat aidosti kiinnostuneita toistensa tekemisestä, sopivasti jalat ilmassa ja avoimia oman toiminnan kehittämiselle. Edustettuna on laajasti eri toimialoja, mutta tämän ryhmän jäsenille on löydettävissä yksi yhteinen nimittäjä – kaikki ovat vähintään henkisesti insinöörejä.

EGN Suomella on tarjolla kaksi kollegaryhmää innovaatiojohdolle. Jokainen jäsen edustaa omaa yritystään ja haluaa vahvistaa sekä omaa osaamistaan, joka luonnollisesti tukee myös liiketoiminnan kehittymistä. Koska Suomessa on paljon yrityksiä, jotka ovat lähtöisin samasta teollisesta perimästä, samalla toimialalla toimii usein myös varteenotettavia kilpailijoita. Meillä kaksi kollegaryhmää mahdollistaa sen, että pystymme ottamaan mahdolliset kilpailijat jäseniksi ja sijoittamaan ne eri ryhmiin.

EGN konseptissa luottamuksellinen tiedonjako ja avoin ilmapiiri keskusteluille ovat keskiössä. Ryhmän nykyisten jäsenten on hyväksyttävä jokaisen uuden jäsenen mukaantulo, joten mukaan ei pääse kilpailijoita, myyjiä tai konsultteja. Näin ollen jäsenet voivat avoimesti käydä läpi innovaatio- ja tuotekehitysprosessejaan, kertoa avoimesti omista kokemuksistaan ja oppia toisiltaan.

Innovaatiojohdon kollegaryhmissä korostuu benchmarkkaus. Viidessä vuosittaisessa tapaamisessa jäsenet pääsevät näkemään läheltä muiden yritysten innovointia ja kuulemaan virikkeitä omaan työhönsä. Usein tapaamisten lopuksi kuuluu kommentteja ”Ai näinkinkö tämän voisi tehdä!

Seminaarit eivät tarjoa samanlaisia mahdollisuuksia päästä näkemään, mitä yrityksissä oikeasti tehdään. Innovaatiojohtajat pääsevät konkreettisesti näkemään mistä tuotteista on oikeasti kysymys, ja usein myös sen, miten tuotantoprosessi on rakennettu.

Innovaatiojohtajat -kollegaryhmässä oleminen on ollut hyvä peruskoulu tuotekehityksen viimeisimpiin toimintamalleihin ja trendeihin”,

kertoo Enston tuotekehitysjohtaja Atte Mäittälä ja jatkaa:

tällaisia esille nousseita asioivat ovat olleet mm. partneroitumisen merkitys ja mallit, kehityshankkeiden rahoitus, tuotekehityksessä tarvittavat sidosryhmät ja henkilöt sekä kokonaan uuden liiketoiminnan kehittäminen. Olemme ottaneet tapaamisten annista oppeja, joita olemme vieneet omien prosessiemme kehitykseen.”

Innovaatiojohdon kollegaryhmien jäsenet vastaavat omien yritystensä innovaatioista, tutkimuksesta ja/tai tuotekehityksestä. Mukana on edustajia isoista valmistavan teollisuuden ja prosessiteollisuuden yrityksistä itseään uudistaviin palveluyrityksiin. Pääpaino ryhmän tapaamisten aiheissa on operatiivisessa toiminnassa, prosesseissa ja uusien toimintamallien hakemisessa.

Haluatko kuulla lisää innovaatiojohdon kollegaryhmistä? Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

 

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista