26 heinäkuuta 2017

Johtajien tabut

Johtajien tabut

Ennen johtajien tabujen tutkimista, Kari Neilimo etsi jo olemassa olevaa materiaalia ja hämmästyi miten vähän aihetta on käsitelty. Hänen mielestään tabuja on tärkeää nostaa pinnalle: kun vaietuista asioista voidaan puhua, johtaminen muuttuu läpinäkyvämmäksi.

Tutkimusta varten haastateltiin monenlaisia johtajia: emeritusarkkipiispasta pankin pääjohtajaan ja ilmavoimien lennoston komentajasta monikansallisen yrityksen maajohtajaan.

”Liikkeenjohto puhuu kyllä managementistä, mutta itse johtamisesta ei juurikaan puhuta.” Neilimo kertoo ja kysyy yleisöltä ”Kuinka moni teistä on puhunut lähipiirilleen omasta johtamiskäsityksestään?”. Jäsenseminaarin osallistujien käsiä ei nouse paljon pystyyn.

Johtajan inhimillisyys ja ihmissuhteet

Neilimo avaa ensimmäisenä johtajan inhimillisyyteen liittyviä tabuja. Jonkun muun, erityisesti johtajaa nuoremman henkilön, tullessa kertomaan ideoitaan voi johtaja reagoida kyynisesti. Tälläinen tilanne johtaa helposti innovaatioiden välttämiseen.

”Nykyisinhän ei kilpailla varsinaisesti tuotteella tai palvelulla vaan liiketoimintasuunnitelmalla, jonka osana nämä tuotteet ja palvelut ovat” varoittaa Kari Neilimo innovaatioiden torppaamisen vaaroista.

”Tutkimukseen osallistujat toivat esille myös sen että johtajina on ihmisiä, jotka eivät johtajiksi kuuluisi.” toteaa Kari Neilimo. Ja onhan olemassa hankalia alaisiakin.

Johtaja joutuu kohtaamaan vaikeita ihmissuhdetilanteita. Läheisen irtisanominen tai lähipiirissä olevan kääntyminen johtajaa vastaan ovat monelle erityisen raskaita kokemuksia.

Jos tunteita ei voi käsitellä, taakka käy liian raskaaksi ja seurauksena voi olla murtuminen. Mikäli johtajalla on hyvä itseymmärrys ja hän harrastaa itseanalyysia, toipuminen vaikeista tilanteista helpottuu.

Valta ja julkisuus

Valta muuttaa jokaista: jotkut sairastuvat johtajantautiin, toiset nöyrtyvät entisestään. Myös muiden suhtautuminen johtajaan muuttuu: ympärillä hääriikin yhtäkkiä mielistelijöitä. Valta itsessäänkin tuo osalle nautintoa ja herättää taas toisilla tunteen ahdistavasta vastuusta.

Vallasta luopuminen ei ole helppoa, monia pohdituttaa mitä tehdä kun ei ole enää toimitusjohtaja ja vallassa kiinni. Siitä kuitenkin vaietaan. Johtajat joutuvat muissakin asioissa määrittelemään rajan yksityisyyden ja julkisuuden välillä.

”Ei lähdetä sinne puhumaan meidän asioista.” Neilimo kertoo asenteesta mediaan johtajatasolla. Tiedotusvälineiden koetaan nostavan esille pelkästään dramaattista ainesta eli ongelmatilanteita, kun johtaja puhuisi mieluiten vain asiaa. Julkisuus harvoin tyytyy pelkän asian käsittelyyn sellaisenaan, jolloin syntyy kokemus epäreiluudesta ja kriittinen keskustelu kuitataan epä-älyllisenä.

Mediaa ei saisi tuomita yksioikoisesti, vaan Neilimo pitää tärkeänä sen aikaansaamaa vallitsevien näkökulmien kyseenalaistamista. ”Olisi kamalaa, jos olisi vain jees-miehiä tai -naisia”.

Lasikatosta lasilaatikkoon

Tabujen joukkoon kuuluu politiikka, josta yritysjohto puhuu paljon. ”Politiikasta ei kuitenkaan puhuta kuin yhteisissä illanistujaisissa” Neilimo toteaa ja lisää että verokeskustelussa voidaan olla julkisesti mukana.

Naisjohtajista puhuttaessa monesti käytetään termiä lasikatto. Eräs Neilimon haastattelema naisjohtaja nosti esille käsitteen lasilaatikko. Naisjohtajia valitaan yleensä vain tietyille johtamisalueille. ”Tuleeko monellekaan mieleen kovin tunnettua myynti- tai tuotantojohtajaa, joka olisi nainen?” herättelee Kari Neilimo yleisöä ajattelemaan.

Yllättäen haastatteluissa kävi ilmi yritysjohdon ja niiden hallitusten väliset ongelmakohdat. ”Hallitus tuo vähän lisäarvoa. Niistä puhutaan paljon, vaikka ne kokoontuvat pari tuntia kerran kuussa.” kertoo Neilimo johtajien katkerista näkemyksistä ja toteaa samalla etteivät kaikki johtajat edes tunne pystyvänsä puhumaan hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Tabuista täytyy puhua

 ”Onko meillä tabuja eli asioita joista pitäisi puhua enemmän.” kehottaa Neilimo johtajia käymään keskustelua ja myöntää samalla ettei itse aikanaan käynyt läpi aihepiiriä omien alaistensa kanssa.

Ääneen sanomattoman esille tuominen hyödyttää monella tavalla. Tällöin johtaja pääsee työskentelemään omien emootioidensa kanssa. Tilannetaju, tunnetaju ja ajattelu kehittyy. Vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamisen salliminen auttaa uusien näkökulmien ja mahdollisesti jopa liiketoimintamallien synnyttämisessä.

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista