22 joulukuuta 2020

Käytä dataa projektisuunnittelun mullistamiseen

Käytä dataa projektisuunnittelun mullistamiseen

Projektien suunnittelu on tunnetusti haastavaa. Riippumatta kyseessä olevan projektin tyypistä tieteelliset tutkimukset osoittavat, ettei projektihankkeita usein saada päätökseen ajoissa niille asetetuilla budjeteilla. Vaikka yritykset ovat investoineet 1970-luvulta lähtien paljon aikaa ja energiaa erilaisiin projektinhallintatekniikoihin, ei näyttöjä suurista parannuksista ole. Mistä tämä johtuu?

Epätarkat ennusteet projektin kestosta, kustannuksista, resursseista sekä hyödyistä ovat suurimpia riskitekijöitä yritysten kasvumahdollisuuksiin. Yhdysvalloissa yritykset tuhlaavat keskimäärin 119 miljoonaa dollaria jokaista investoitua miljardia dollaria kohti - pelkästään heikkoon projektisuoritukseen. Project Management Instituten vuonna 2018 tehdyn Pulse of the Profession -tutkimuksen mukaan vuosina 2011-2018 ainoastaan noin 50% projekteista valmistui ajoissa ja vain noin 55 % asetetun budjetin rajoissa.

Harvard Business Publishing on julkaissut mielenkiintoisen aiheeseen liittyvän artikkelin, jonka haluamme jakaa kanssanne. Artikkelissa tuodaan esille esimerkiksi psykologi Daniel Kahnemanin ajatuksia siitä, kuinka yritysten nykyaikaiset lähestymistavat tiedonkeruuseen ja usein dataan perustuvan ajattelutapaan voivat tarjota erinomaisia mahdollisuuksia parantaa ja hallita projektisuunnittelua.

Lue englanninkielinen artikkeli täältä.

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista