25 lokakuuta 2019

Kollegaryhmässä markkinointijohto kehittyy yhdessä

Kollegaryhmässä markkinointijohto kehittyy yhdessä

Markkinointialan ammattilaisille järjestetään jatkuvasti seminaareja eri teemoista ja aihepiireistä. EGN-kollegaryhmä tarjoaa seminaareja enemmän – jatkuvaa, laaja-alaista ja ajankohtaista johtajien kehittämistä. EGN kokoaa alan ammattilaiset keskustelemaan, jakamaan ajatuksiaan ja kehittymään yhdessä.

EGN Suomella on tarjolla kolme markkinointijohdon kollegaryhmää: B2C-markkinointijohto, B2B-markkinointijohto ja markkinointijohto Tampere. Ryhmänvetäjä Tove Kietz on toiminut markkinointiryhmien vetäjänä kuuden vuoden ajan. Ryhmien kautta hän on päässyt läheltä näkemään markkinoinnissa viime vuosien aikana tapahtuneet muutokset ja huiman kehityksen.

”Ryhmät ovat käyneet viime vuosien aikana läpi todella kiinnostavan matkan. Kuusi vuotta sitten pohdittiin mm. mitä alustoja ja työvälineitä voidaan käyttää sisältömarkkinointiin. Silloin muutamat yritykset olivat testanneet erilaisia vaihtoehtoja. Nyt puhutaan jo paljon pidemmälle viedyistä ratkaisuista, toimenpiteiden analysoinnista ja mittaamisesta. On ollut hienoa nähdä, miten jäsenet haluavat yhdessä ymmärtää markkinoinnin muutoksia ja samalla kehittää omia taitojaan.”

Muutoksesta huolimatta markkinoinnin peruskonseptit ja lainalaisuudet pätevät edelleen, vain tapa tehdä on muuttunut – ja muuttuu edelleen hurjaa tahtia. EGN-kollegaryhmässä markkinointialan kovan luokan ammattilaiset voivat keskustella muutoksen mukana tuomista haasteista ja niihin liittyvistä – välillä hyvin arkisista ja välillä strategisen tason hankaluuksista.

”Ei voi ehkä ihan sanoa, että jäsenet saavat muiden kokemusten myötä mutkat suoriksi, mutta ainakin välttävät pahimpia sudenkuoppia. On ihailtavaa huomata, miten he jakavat omia kokemuksiaan hyvin avoimesti. Tätä helpottaa varmasti avoin ilmapiiri ja se, että keskustelee niiden kanssa, jotka ymmärtävät ja puhuvat samaa kieltä!”, Tove kiteyttää.

”Siinä missä koulutukset ja seminaarit keskittyvät usein hyvin kapeaan aiheeseen EGN tarjoaa loistavat mahdollisuudet saada omalta alalta sellaista ”yleiskoulutusta”

EGN-kollegaryhmissä katsotaan liiketoiminnan johtajien pitkän aikavälin kehittymistä. Jäsenet hitsautuvat tapaamisissa yhteen, tunnistavat toistensa haasteita ja jakavat kokemuksen mukana tuomia ratkaisuehdotuksia. Vertaistuen rooli korostuu, kun jäsenet voivat olla toisilleen avuksi ja saada muiden keskusteluista ideoita, joita ei olisi edes osannut ajatella. Toisaalta tapaamisissa voi myös tunnistaa oman yrityksen tilanteen verrattuna muihin yrityksiin. Voi todeta ja huokaista, että muutkin kamppailevat samojen asioiden kanssa.

Tapaamisen jälkeen tietoa, vinkkejä ja kehitysideoita viedään eri toimialoille, hyvin erilaisten yritysten markkinointitiimeille. Kollegaryhmässä keskitytään markkinointistrategiaan ja markkinoinnin suunnitteluun. Ryhmissä on edustettuna hyvin erilaisia toimialoja ja yrityksiä, joista kaikista voi tunnistaa samanlaisia haasteita. Markkinoinnin uudet tuulet ja strategisen roolin korostaminen sekä markkinoinnin johtaminen ovat ryhmissä aivan keskeisiä teemoja.  

”Samanlaisten ongelmien kanssa painitaan ja samanlaisista asioista puhutaan, kaikilla kuitenkin erilainen ympäristö ja erilainen tilanne.”
-
EGN markkinointijohdon kollegaryhmän jäsen

EGN Suomen B2B- ja B2C-markkinointijohdon kollegaryhmät ovat toimineet pääkaupunkiseudulla jo useiden vuosien ajan. Vuoden 2019 tammikuussa laajensimme toimintaa myös Tampereelle, jotta myös siellä lähiseudun markkinointijohtajille on tarjolla kollegaryhmä ammatillista kehittymistä varten.

B2B-markkinointijohdon kollegaryhmä

B2B-markkinointipäättäjät toimivat työpaikoillaan yllättävän yksin. Tiimit ovat hyvin pieniä ja markkinointijohdon rooliin lukeutuu kaikki tehtävät käytännön toteutuksesta strategian luontiin. Tapaamisissa muiden alan ammattilaisten kanssa voi jakaa ajatuksia ja ammentaa keskusteluista ideoita omaan työhön ja vahvistusta omiin suunnitelmiin.

Pienissä tiimeissä käytetään luonnollisesti myös paljon alihankkijoita, mikä tuo kilpailutuksen ja koordinoinnin B2B-markkinoinnissa keskeiseen asemaan. Kollegaryhmän jäsenet työskentelevät erilaisissa yrityksissä, hyvin erilaisilla toimialoilla, joten jäsenillä on laaja-alaista kokemusta käytössä olleista toimintamalleista – niiden hyvistä ja huonoista puolista. Kokemuksia ja omia ideoita voidaan jakaa avoimesti ryhmän jäsenten kanssa, sillä EGN-kollegaryhmissä ei ole kilpailijoita eikä konsultteja vaan oman kollegoja, jotka haluavat yhdessä kehittyä alalla vieläkin vahvemmiksi ammattilaisiksi.

Ryhmä on raikas tuuli työarjessani, jossa toimin lähes yksin markkinoinnissa. Ryhmässä muut jäsenet ymmärtävät markkinointia, sen strategista roolia ja ovat tehneet markkinoinnin roolin kehittämisen eteen töitä useita vuosia. Pystytään puolin ja toisin jakamaan neuvoja ja vinkkejä, jolloin tuntuu, että ei ole enää päätösten kanssa niin yksin.”
-EGN kollegaryhmän jäsen

B2C-markkinointijohdon kollegaryhmä

B2C-markkinointijohdon kollegaryhmässä on jäsenenä suurten ja keskisuurten yritysten markkinointipäälliköitä ja -johtajia. Heidän työtehtäviinsä kuuluu brändituotteiden ja -palveluiden markkinointia suoraan kuluttajille, mutta myös tukkuportaan ja kauppaketjun kautta. Joten vaikka kollegaryhmän nimi on B2C, voidaan puhua enemmänkin B2C ja B2B2C-markkinoinnin kollegaryhmästä.  

Mukana on jäseniä laajasti eri toimialoilta, joten tapaamisissa käydyissä keskusteluissa nousee esiin hyvin monipuolisia näkökulmia. Jäsenet sparrailevat ja jakavat hyvin konkreettisia vinkkejä mm.  verkkokauppaprojekteista, mainostoimistokilpailutuksista, PR-toimistoista ja verkkoalustaprojekteista sekä monista muista B2C- ja B2B2C-markkinointiin liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Jäsenillä on useiden vuosien kokemus markkinoinnin alalta, joten jaettavaa tietoa riittää, mutta ryhmän jäseniä yhdistää myös vankka halu pysyä ajan tasalla markkinoinnin kentällä ja vahvistaa omaa ammattitaitoaan.

”Tämä on osa mun omaa kehittymisohjelmaa ja mun omaa koulutusohjelmaa!”
- EGN kollegaryhmän jäsen.

 

Markkinointijohto Tampere

Tampereen markkinointijohdon kollegaryhmässä on sekä B2C- että B2B-yritysten edustajia kiinnostavista suurista ja keskisuurista yrityksistä Tampereen lähiseudulta. Ryhmä on aloittanut toimintansa tämän vuoden tammikuussa ja on hitsautunut todella hyvin yhteen. Ryhmänvetäjä Tove Kietz onkin vakuuttunut uudesta markkinoinnin kollegaryhmästä:

”Tampereen markkinointijohdon kollegaryhmässä on koossa hyvin monipuolisesti markkinoinnin ammattilaisia eri toimialoilta. Tampereen seudulla toimivia yrityksiä edustavat jäsenet ovat päässeet jo ensimmäisen vuoden aikana käymään läpi hyvin mielenkiintoisia keskusteluja ja kehittämisideoita. Erityisen kiinnostavaksi tapaamiset on tehnyt myös muutamiin yrityksiin tehdyt tuotantolaitoskierrokset, jolloin on päässyt hyvin läheltä tutustumaan eri yritysten liiketoimintaan ja tehtyihin ratkaisuihin.”

”Kollegaryhmässsä olen oppinut ja kuullut, miten muissa organisaatioissa toimitaan asiantuntijoiden kanssa markkinoinnin projekteissa.”
- EGN kollegaryhmän jäsen

Työskenteletkö sinä B2B- tai B2C-markkinoinnin johdossa ja haluat mukaan kollegaryhmään, jossa vahvistetaan jatkuvasti omaa osaamista ja käsitellään alan ajankohtaisia teemoja yhdessä muiden markkinointipäättäjien kanssa?

Jos kiinnostuit markkinoinnin kollegaryhmistämme, niin sekä ryhmänvetäjä Tove että EGN verkostoasiantuntijat mielellään keskustelevat kanssasi jäsenyydestä ja kertovat sinulle lisää markkinointiryhmien tulevista tapaamisista.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista