10 joulukuuta 2018

Tietojohtajien johtamistaidot korostuvat

Tietojohtajien johtamistaidot korostuvat

Organisaatioiden tietohallinnossa ja tietoturvassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Kehittyvä tietotekniikka ja sen linkittäminen liiketoimintaan alati muuttuvassa maailmassa pitää tietojohtajien päivät kiireisinä. Luonnollisesti myös muutosjohtajuus ja organisaatioiden ketteryys nousevat keskiöön. Teknologiaosaamisen vierellä korostuu johtamistaitojen merkitys.

Insinöörin ratkaisutapa on lähtökohtaisesti tekninen. Mitä pidemmälle työura etenee, tiimin vetäminen, laajempien ekosysteemien ja verkostojen johtaminen korostuu – ihminen tulee keskiöön. Täytyy pystyä erottamaan mikä on oleellista, millä tavalla saa aikaan vaikuttavuutta ja millaiset ovat johdettavien motivaatiot ja halut. Kollegaryhmissä pyrimme vahvistamaan substanssiosaamisen lisäksi juuri näitä osa-alueita – autamme kehittymään sekä asiantuntijoina että johtajina.

EGN Tietohallintojohtajat-, Tietohallintopäälliköt- ja Tietoturva-kollegaryhmien ryhmänvetäjänä toimii tietojohtamisen pitkän linjan asiantuntija Timo Kotilainen.

”Tietoturvaihmiset toimivat työssään vääjäämättä hyvin yksin. Siinä mielessä etenkin heille tällainen kollegaryhmä on luonteva ja tärkeä tukiverkosto. Pienissä organisaatioissa heillä on iso rooli ja velvollisuudet ulottuvat laajalti pitkin liiketoiminnan kenttää. Kollegaryhmässä sparraamisen ja verkostoitumisen kautta saa ympärilleen kollegoita, joilta voi kysyä neuvoa ja toisaalta nähdä toiminko minä oudosti. Jaetut kokemukset ja toimintatavat tuovat varmuutta omaan toimintaan ja samalla antavat kehitysideoita ja ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen.

EGN antaa mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää liiketoimintaa myös kollegaryhmätapaamisen välissä. Ryhmien jokaisessa tapaamisessa on selkeä ydin – jäsenten valitsema aihe, jonka takia kokoonnutaan ja josta keskustellaan. Aiheeseen liittyen syntyy usein kehittävää keskustelua jäsenten ajankohtaisia haasteita tai onnistumisia. Kun avoimissa ja antoisissa keskusteluissa päästään syvälliselle tasolle ja jäsenet tuovat esille omia näkemyksiään, tietotaito leviää eri organisaatioihin.


"On ollut hienoa huomata, että ryhmän jäsenten välille syntyneen aidon luottamuksen myötä keskustelut muuttuvat erittäin syvällisiksi."


Yksi esimerkki verkoston vahvuudesta tuli esiin, kun antoisan keskustelun päätteeksi Tietoturva-ryhmä päätti pitää itsenäisesti tapaamisen kokousten välissä. Lopulta kävi niin, että kaikki ryhmän jäsenet saapuivat paikalle – minä mukaan lukien. Pääsimme kuulemaan tietyn hankkeen käyttöönotosta ja tarjoamista hyödyistä. Jaetut ajatukset ja uusi tietotaito laajeni. Verkostoituminen ulottuu parhaassa tapauksessa myös kollegaryhmän tapaamisien ulkopuolelle – synnyttää jopa elinikäisiä suhteita. Kaikki on kiinni omasta aktiivisuudesta.
 

>> Tutustu lisää Tietohallintojohdon-kollegaryhmiiin.

>> Tutustu lisää Tietoturvajohdon -kollegarymään.
 

Yksityiskohdista konsepteihin

Asiantuntevien ihmisten kanssa työskentely on palkitsevaa ja mielenkiintoista. Itse olen selkeä analyyttinen insinööri, mutta minulla on erittäin moninainen ja värikäs tausta. Kokemusta on kertynyt hyvinkin monenlaisista tehtävistä eri aloilla, ura on kuljettanut laivanrakennuksesta, ict-firmojen kautta tietoturvan alalle. Vuosien aikana liikkeenjohtajan ja organisaatioiden johtajan näkökulma on korostunut.

Omalla urallani olen noussut yksityiskohdista konsepteihin, joutunut johtajana miettimään yleistyksiä. On oleellista, että se asioista osataan tehdä konsepteja ja niitä hiomalla tehokkuus ja lisäarvo lisääntyy. EGN on taho, joka tukee asiantuntijoiden kehittämistä juuri tällä osa-alueella. Opitaan ymmärtämään asioita laajemmin. Etenkin tietohallinnon ja tietoturvan asiantuntijoilla on oleellista ymmärtää tavat toimia. Kollegaryhmän jäsenet muodostavat mielenkiintoisen eri toimialoja edustavan joukon. Ryhmän dynamiikkaa toimii tietohallinnon ja tietoturvan ryhmissä erinomaisesti – on ilo vetää näitä ryhmiä!

Kollegaryhmän tapaamisiin pystyn tuomaan omaa osaamistani, mutta samalla myös oppimaan substanssia alan ammattilaisilta. Tapaamisissa nousee esille ajankohtaiset ja tuoreet aiheet, mikä on antoisaa niin jäsenille kuin ryhmänvetäjällekin. EGN-verkoston vahvuutena on nimenomaan se, että pysyy jatkuvasti aallonharjalla alan trendeissä ja parhaissa toimintatavoissa. Samalla oma asiantuntijuus vahvistuu ja johtamistaidot kehittyvät.

 

>> Jäsenten kokemuksia EGN-verkostosta.

 

 

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista