18 helmikuuta 2019

Turvallisuusjohtajille tuki löytyy kollegoista

Turvallisuusjohtajille tuki löytyy kollegoista

”YRITYSTURVALLISUUDESSA JA TYÖTURVALLISUUDESSA SUURIN RISKI TULEE OMASTA HENKILÖKUNNASTA. MUKAVUUDENHALU JA SITOUTUMATTOMUUS MUUHUN KUIN OMAKSI KOETTUUN VASTUUALUEESEEN OVAT JATKUVIA HAASTEITA. TURVALLISUUSJOHTAJAN ON YHTÄ AIKAA LAADITTAVA OHJEET, KOULUTETTAVA NIIDEN NOUDATTAMISEEN JA VALVOTTAVA SUORITUKSIA.”

- Urho Ilmonen, EGN Suomen turvallisuusjohdon kollegaryhmien ryhmänvetäjä.

Turvallisuusjohtajat vastaavat usein koko tontistaan yksin tai vain vähäisen organisaation kanssa. Samanaikaisesti yritysturvallisuus tulisi kuitenkin aikaansaada yhdessä linjajohtajien kanssa, siis sellaisten henkilöiden avulla, joilla linjavastuullisina on mielestään täysin toisenlaiset vastuualueet. Turvallisuusjohtaja onkin usein varsin yksin, ja siksi kollegojen kanssa jaetut kokemukset erilaisista toimintamalleista ja toimien jalkauttamisesta säästävät hermojen lisäksi aikaa ja rahaa.

EGN Suomessa on tarjolla kaksi turvallisuusjohdolle tarkoitettua kollegaryhmää:

  • Turvallisuusjohto – työturvallisuus &
  • Turvallisuusjohto – yritysturvallisuus

Turvallisuusjohdon kollegaryhmien ryhmänvetäjä, sopimusoikeuteen, teollisoikeuksiin ja yritysturvallisuuteen erikoistunut liikejuristi Urho Ilmonen kertoo lisää kollegaryhmien toiminnasta.

Työturvallisuusjohdon kollegaryhmä

Työturvallisuusjohdon kollegaryhmän jäsenet edustavat kukin alansa johtavia yrityksiä Suomessa. Ryhmässä on kokeneita ammattilaisia, jotka saavat toisiltaan vertaistukea ajankohtaisiin työhön liittyviin haasteisiin. Vuotuisissa viidessä tapaamisessa keskustellaan jäsenten valitsemista päivän polttavista teemoista juuri heidän näkökulmastaan. Tapaamiset pidetään jäsenten työpaikoilla, ja yleensä käydään myös katsomassa paikkoja, jotta käytännön ratkaisut voidaan itse nähdä. Ajankohtaisuutta ja tuoreutta pidetään teemojen osalta yllä päivittämällä aiheet puolivuosittain.

Kukin ryhmän jäsen alustaa vuorollaan keskustelun omasta näkökulmastaan.

Tässä ryhmässä on onnistuneesti syntynyt luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri. Vilkkaassa keskustelussa jäsenet saavat apua ja neuvoja – tai voivat purkaa sydäntään, vaikka eivät neuvoja tarvitsisikaan. Koska jäsenet ovat raudanlujia ammattilaisia ja osaavat asiansa, tapaamisissa keskustellaan enimmäkseen valituista ratkaisuista, niiden plussista ja miinuksista. Sosiaalista puoltakaan ei voi kyllin korostaa.

Yritysturvallisuusjohdon kollegaryhmä

Yritysturvallisuus on pääsääntöisesti erittäin luottamuksellista. Sekä koetut haasteet että uhkat ja niihin varautuminen ovat salassa pidettävää tietoa. Keskustelemaan ryhtyminen edellyttää keskinäistä luottamusta ja avointa ilmapiiriä. Tässä ryhmässä tällainen ympäristö on saavutettu! Tapaamisissa käydään vilkasta keskustelua erilaisista haasteista ja häiriöistä, ja niiden vaatimista ratkaisuista. Juuri niistä ajankohtaisista teemoista, joita jäsenet haluavat käsitellä.

Myös tässä ryhmässä kokouksia on viisi vuodessa, ja jokaisessa käydään jonkun jäsenen toimipaikalla. Yleensä tilaisuuden isäntä alustaa hänelle juuri nyt tärkeistä asioista, ja aina tästä seuraa vilkas keskustelu, joka joskus jatkuu vapaamuotoisena läheisessä baarissa.

Kummassakin turvallisuusjohdon ryhmässä jäsenet ovat johtotason henkilöitä, mutta vain harvalla on alaisia. He ovat usein yksin vastuussa omien organisaatioidensa turvallisuudesta. Heidän täytyy kuitenkin saada asiat tapahtumaan linjavastuussa olevien ihmisten avulla, jotka ovat tulosvastuussa, ja siten heidän intressinsä ovat usein täysin erilaisia. Jotta asiat saadaan vietyä läpi, vaaditaan valmentajatyyppistä toimintatapaa. Mielestäni kummallakin alalla on erittäin tärkeää, että johtajalta löytyy luonnetta ja valmius panna itsensä likoon oikeaksi kokemansa ratkaisun puolesta. Sitä näistä jäsenistä toden totta löytyy. He saavat tapaamisissa käydyistä keskusteluista positiivista energiaa toisten tekemisistä ja kannustavat toisiaan kehittämään ja uudistamaan toimintatapoja juuri omiin ja oman yrityksiensä tarpeisiin sopiviksi.

>> Tutustu lisää turvallisuusjohdon kollegaryhmiimme

Miksi EGN?

Suurena haasteena turvallisuusalalla koetaan oikeiden asioiden aikaansaaminen sellaisten henkilöiden avulla, joilla on täysin toisenlaiset vastuualueet omalla alallaan. EGN-kollegaryhmien hyöty turvallisuusalan ammattilaisille syntyy nimenomaan kollegojen kautta. Jäsenet tuottavat motivointimateriaalia pohdittavaksi. On huomattu, ettei kaikkea tarvitse aina kokeilla alusta saakka itse, kun voi kysyä apua muilta ryhmän jäseniltä, ja jopa kansainvälisen verkoston kautta lähes mistä hyvänsä maasta ja paikasta. Ryhmissä on havaittu todellista konkreettista hyötyä käydyistä keskusteluista. Ja näin ryhmänvetäjän näkökulmasta näyttää, että jäsenistä on todella syntynyt kaveriporukka, joka auttaa toisiaan mielellään.

Oma roolini ryhmässä on olla muodollinen vetäjä ja tarvittaessa keskustelun katalysoija. EGN – ja minä osana sitä, luomme jäsenten käyttöön fasiliteetin, jota muuten ei olisi tarjolla. Tämä on paikka, jossa turvallisuusalan johtajat saavat ympärilleen luotettavan joukon muita alan ammattilaisia, ja sovellettava Chatham House Rules-luottamuksellisuuslinja turvaa keskustelut ulkopuolisilta.

Minulla on kaikenlaisten työryhmien vetämisestä vankka kokemus ja pyrinkin aina luomaan kehyksen, jossa keskustelu aaltoilee ja tuottaa positiivista energiaa. Tiettyä ohjailua toki tarvitaan. Tarvittaessa voin lyödä lisää löylyä ja välillä voin joutua vähän toppuuttelemaan, jotta pysytään aiheessa. Pyrin olemaan mahdollisimman huomaamaton pyörittäjä, jolloin jäsenet saavat nostaa omia ajankohtaisia aiheitaan esiin, samalla kun pääsevät jakamaan tietoa ja oppimaan muilta.

>> Lue lisää EGN-jäsenyyden hyödyistä

Urho Ilmonen

Urho Ilmonen on kokenut liikejuristi. Asianajouran jälkeen hän toimi Nokia Mobile Phonesin lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä, ja viimeksi Nokia-konsernin kansainvälisenä yritysturvallisuusjohtajana ennen siirtymistään laki-, teollisuusoikeus- ja yritysturvallisuusalan yrittäjäksi. Urho uskoo vastuun jakamiseen sekä yhdessä tekemiseen. "Jokaisen työpanos on arvokas, ja jokainen organisaation jäsen on tärkeä”

 

 

 

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista