20 huhtikuuta 2018

Uhkaako robotit korvata sinun työsi?

Uhkaako robotit korvata sinun työsi?

MONI PELKÄÄ MENETTÄVÄNSÄ TYÖNSÄ ROBOTEILLE. ONKO TÄMÄ HUOLI AIHEETON? ENTÄ MITKÄ TOIMIALAT OVAT SUURIMPIEN RISKIEN EDESSÄ?

Nykyisin kahvihuonekeskustelut päätyvät usein käsittelemään digitalisaatiota, robotiikkaa ja koneälyä. Ajaudutaan pohtimaan, miten nämä tekijät tulevat vaikuttamaan omiin työtehtäviin vai voivatko ne korvata oman työn jopa kokonaan.

IT-konsulttiyhtio Avanaden tekemän tutkimuksen mukaan lähes neljännes (24%) tanskalaisesta työvoimasta on huolestunut tekoälyn ja robotiikan korvaavan heidän työpaikkansa seuraavan viiden vuoden aikana.

Mutta ovatko nämä pelot aiheellisia? Onko syytä huolestua?

Vaikka osa työvaiheista tullaan varmasti automatisoimaan, yritykset haluavat todennäköisesti pitää kiinni työntekijöistään ja hyödyntää heidän osaamistaan uudenlaisissa – usein antoisammissa ja mielekkäämmissä tehtävissä.

”Laaduntarkkailua tai datan soveltamista vaativiin työtehtäviin tulee aina olemaan kysyntää.” sanoo Kööpenhaminan yliopiston digitalisaation ja johtamisen tutkija sekä I4L -Innovation for Leadership -projektin johtaja Alexander Richter.


’’Mutta koska digitalisaatio tekee työvaiheista yhä läpinäkyvämpiä, tiedonvälittäjinä toimivat työntekijät saattavat hyvinkin olla vaarassa menettää työnsä automatisaation myötä.’’

Rutiininomaisen työn loppuminen

Teollisuussektorilla robotit suorittavat jo suuren osan rutiiniomaisista työtehtävistä. Palvelusektori seuraa tiukasti perässä ja onkin ottamassa robotit käyttöön samoihin tarkoituksiin.

Deloitte UK ja Oxfordin yliopisto ovat koonneet listan työtehtävistä, joilla on suurin riski tulla täysin korvatuksi digitaalisilla järjestelmillä tai robotiikalla seuraavan 15 vuoden aikana.

EGN_robotartikel.jpg

Yllä olevasta kuvaajasta voimme nähdä ne työtehtävät ja toimenkuvat, jotka ovat kaikkein alttiimpia automaation vaikutuksille. Suurin osa näistä on luonteeltaan rutiininomaisia tehtäviä, kuten esimerkiksi puhelinasiakaspalvelu tai konekirjoitus.

Työntekijöiden on pysyttävä muutoksessa mukana

Jos sinä johtajana mietit, että osa nykyisistä työtehtävistä tulee väistymään automaation myötä, on aika toimia! Tehtäväsi on arvioida työntekijöidesi osaamisalueita ja taitoja, jotta pystyt tulevaisuudessa työllistämään heidät toisenlaisissa tehtävissä.

Ehkä yrityksesi voisi hyötyä työntekijöidesi osaamisesta organisaation muilla osa-alueilla. Tai mahdollisesti heidän osaamistasoaan voisi nostattaa kouluttamalla heitä nykyistä vaativampiin tehtäviin.

Mutta ennen tätä, on ymmärrettävä mitkä ovat yrityksesi tulevaisuuden suunnitelmat ja tarpeet.

Katso myös EGN:n tiivis yritysjohtajille suunnattu tietotekniikan sanasto.

”Yrityksen johtaja ei välttämättä tunne kaikkia organisaation käytössä olevia järjestelmiä ja työtehtäviä perin pohjaisesti. Tämän takia onkin ensiarvoisen tärkeää kuunnella työntekijöitä ennen muutosprosessin aloittamista. He ovat ne, joiden avulla uusi teknologia pystytään onnistuneesti jalkauttamaan,” sanoo Richter.

’’Työntekijöiden on pysyttävä muutosvauhdissa mukana. Uuden teknologian liian nopea implementointi saattaa aiheuttaa työntekijöissä epävarmuutta ja synnyttää muutosvastavirtaa,’’ hän kiteyttää.

 

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista