19 syyskuuta 2019

Vastuullisesti kohti kasvua – EGN-jäsenseminaari 2019

Vastuullisesti kohti kasvua – EGN-jäsenseminaari 2019

Pirtsakkana syksyisenä keskiviikkoaamuna EGN Suomen jäsenistö kokoontui Musiikkitalolle vuoden kohokohtaan, EGN-jäsenseminaariin. Tämän vuoden teema; vastuullisesti kohti kasvua herätteli pohtimaan oman työn sekä koko organisaation vastuullista toimintaa ja kestävää kehittämistä liiketoiminnallisesta näkökulmasta.

Aamupäivän aikana ulkomaankirjeenvaihtaja Tapio Nurminen, Ecobion perustaja Sanna Perkiö ja Telian vastuullisuusjohtaja Anna Larilahti herättelivät puheenvuoroissaan eri näkökulmista pohtimaan kestävän kehityksen sekä vastuullisuuden merkitystä ja liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia.

EGN_2019_aamupäivä.jpg

Aamu alkoi Musiikkitalon maittavalla aamiasbuffetilla, Tuomas Vertasen pianomusiikilla sekä uusien että vanhojen tuttavuuksien tapaamisella. Paavo-salissa tämän vuotisen jäsenseminaarin virallisen ohjelman polkaisi käyntiin EGN Suomen toimitusjohtaja Taru Laurikainen, joka toivotti lämpimästi uudet jäsenet tervetulleiksi, kertoi tämän vuoden tapahtumista ja painotti jäsenille, kuinka heillä on käytössään yli 14 000 ilmaista konsulttia, joilta voi kysyä mitä tahansa. Näin isolla verkostolla ja näiden johtajien tekemillä päätöksillä on valtavasti merkitystä yritysten vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.

EGN_2019_Tapio Nurminen.jpg

Seminaarin juontajanakin toiminut toimittaja ja ulkomaankirjeenvaihtaja Tapio Nurminen lähestyi päivän polttavaa teemaa poliittisten joukkueiden näkökulmasta. Puheenvuorossaan hän nosti esiin sen, millä poliittisilla puolueilla pystytään varmistamaan vastuullinen kasvu.

Nykypäivän haasteeksi on noussut kansalaisyhteiskunnan luottamattomuus poliitikkoihin ja kansalaissysteemeihin. Nurminen kaavaili kuvaa siitä, mikä systeemeissä mättää, ja miten voisimme parhaalla mahdollisella tavalla rakentaa edellytykset, joilla pystyisimme vastaamaan näihin haasteisiin. Esiin nousi mm. Saksan Kiwi-koalitioon, joka voisi olla ratkaisu vastuullisen kasvun mahdollistamiseksi.

EGN_2019_Pyry_Kantonen_044.jpg

Toisessa puheenvuorossa Ecobion perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Sanna Perkiö herätteli, miltä maailma näyttää vuonna 2049. Etenkin monimuotoisuuden väheneminen ja sen aiheuttamat haasteet ovat nousemassa agendassa ilmastonmuutoksen rinnalle. 

Jokaisessa puheenvuorossa arvot nousivat vahvasti esiin ja niiden vaikutukset sekä kuluttajien että yritysten päätöksenteossa korostuivat. Nyt on uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden muutoksen aika!  Innovointityön taustalla on ymmärrettävä luontoa, teknisiä mahdollisuuksia ja mitä ihmiset haluavat tehdä. Nykypäivänä innovatiiviset yritykset luovat ratkaisuja – eivät viranomaiset ja byrokraatit.

EGN_2019_Verkostotauko.jpgEGN_2019_Verkostotauko_3.jpg

Verkostotauon aikana jäsenet pääsivät tutustumaan uusiin kollegoihin, keskustelemaan omien kollegaryhmäläistensä kanssa ja pohdiskelemaan aamupäivän puheenvuoroista nousseita ajatuksia. Paikalla oli edustettuna kaikkien EGN-kollegaryhmien jäseniä, joten näkemyksiä nousi esiin laajasti eri alojen asiantuntijoilta ja toimialoilta.

EGN_2019_Anne Larilahti.jpg

Tauon jälkeen saimme kuulla viimeisen virkistävän puheenvuoron Telian vastuullisuusjohtaja Anne Larilahdelta. Hänen puheenvuoronsa painottui tekoälyn ja vastuullisuuden yhteispeliin, niin haasteisiin kuin mahdollisuuksiinkin.

Puheenvuorossaan Larilahti pohti, miten tekoälyn hyödyntäminen ja systeemien rakentaminen saadaan onnistumaan? Epäonnistua voidaan huolella, etenkin silloin siirrämme me omat ongelmat tekoälyyn. Mutta myös mahdollisuudet ovat huikeat! Teknologian ja inhimillisyyden parhaat puolet voidaan yhdistää ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksia ei vielä edes täysin tunnistettu. Loppu viimein koko homma perustuu kuitenkin luottamukseen: sekä tekoälysovelluksiin että omiin kykyihin kehittää.

EGN_2019_loppuyhteenveto_1.jpg

Aamupäivä paketoitiin kokoon loppuyhteenvedossa, kun yleisö pääsi esittämään kiperiä kysymyksiä ja heränneitä ajatuksiaan päivän puhujille. Pohdintaa syntyi mm. siitä, miten nuorille pystytään antamaan keinot vaikuttaa sekä, miten omassa roolissa ja organisaatiossa pystytään kehittämään vastuullista toimintaa.

EGN_2019_Vastuullisestikohtikasvua.jpg

Kiitos kaikille paikalla oleille aktiivisesta osallistumisesta! Toivottavasti jokaisen työpaikalle lähti aimo annos uusia inspiroivia ajatuksia oman työn ja koko liiketoiminnan vastuulliseen kehittämiseen.

Seuraamalla meitä saat tietoa viimeisimmistä katsauksista ja tulevista tapahtumista